Informace o publikaci

Právo na život a biomedicína

Autoři

VALC Jakub

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kniha se zabývá konstruktivní kritikou současné strategie ochrany práva na život. Pozornost je věnována nejen tradičním tématům interrupcí, trestu smrti a eutanazie, ale také povaze a právní regulaci biomedicínských technologií, které se zejména v oblasti genetického inženýrství a asistované reprodukce stávají prostředkem nové a na státu relativně nezávislé formy moci nad životem. V této souvislosti jsou zkoumány nové metody a postupy, na základě kterých dochází nejen k umělému vytváření lidského života, ale také ke stanovení podmínek, za kterých se bude biologicky a sociálně vyvíjet. Podrobně je rozebrána jak problematika genetické selekce a výzkumného využití lidských embryí, tak náhradního mateřství a dárcovství pohlavních buněk, což jsou instituty, které mění dosavadní pojetí pojmů rodiče a matky dítěte. Záměrem je ukázat, že těmto novým formám zásahů může stát v souladu s účelem svého vzniku čelit pouze způsobem, že bude reflektovat rizikovou povahu biomedicínských technologií a bude lidskému životu poskytovat náležitou ochranu již v okamžiku jeho vzniku, tedy v době, kdy se stává nejvíce zranitelným.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info