Informace o publikaci

Walka z uchylaniem się od opodatkowania w Republice Czeskiej po wdrożeniu ATAD

Název česky Post-ATAD boj proti daňovým únikům v České republice
Autoři

HRABČÁK Ladislav RADVAN Michal

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Analysis and Studies CASP
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova tax; tax law; tax avoidance; tax evasion; ATAD
Popis Téma daňových úniků je ve vědecké komunitě velmi diskutovanou otázkou. V kontextu procesu globalizace a rozvoje mezinárodního obchodu lze konstatovat, že tento problém získal globální rozměr. Z tohoto důvodu různé členské státy přijímají různá opatření k zabránění nebo eliminaci daňových úniků. Takovým případem je v této oblasti také Evropská unie. Jednou z těchto iniciativ je směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti postupům vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu. Účelem této směrnice je přispět k dosažení tohoto ambiciózního cíle. Příspěvek pojednává o jeho implementaci v České republice. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit účinnost post-ATAD boje proti daňovým únikům v České republice a ověřit hypotézy: a) Česká republika adekvátně harmonizovala svůj národní právní řád podle příslušných směrnic; b) boj proti daňovým únikům je v současné době v České republice účinnější.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info