Informace o publikaci

Dřeviny na orné půdě: agrolesnictví

Autoři

DOLEŽALOVÁ Helena

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tato kapitola se zaměřuje na dvě problematické záležitosti související s dřevinami na orné půdě a agrolesnictvím, a to na vztah evidence dřevin na orné půdě v katastru nemovitostí a v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, a na ochranu dřevin na orné půdě v zemědělsko-lesnických systémech ve srovnání s jejich ochranou při zalesňování zemědělské půdy - dalším pod-opatřením podle čl. 21 nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info