Informace o publikaci

Půda v právních vztazích - aktuální otázky

Autoři

TKÁČIKOVÁ Jana VOMÁČKA Vojtěch ŽIDEK Dominik

Rok publikování 2020
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Autoři analyzují aktuální otázky, které skýtá (ne)existence právní regulace a nástrojů, jimiž státy čelí výzvě, jak se svým půdním přírodním bohatstvím účelně a efektivně nakládat, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj společnosti. Monografie je rozdělena do čtyř ucelených vzájemně provázaných částí. První část publikace se zaměřuje na otázku důležitosti ústavní, respektive mezinárodní a evropské legislativy, pro ochranu půdy. Problematika efektivního a udržitelného využívání území státu týkající se rozmanitosti soukromých a veřejných zájmů, jejichž propojení v zemi je nepochybné, je předmětem následující části publikace. Třetí a čtvrtá část publikace se zaměřují na známý fakt, že půda degraduje, a nejen v důsledku výstavby, ztrácí své produktivní a neproduktivní vlastnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info