Informace o publikaci

Geochemistry and Sr-Nd-Pb isotope characteristics of Miocene basalt-trachyte rock association in transitional zone between the Outer Western Carpathians and Bohemian Massif

Logo poskytovatele
Název česky Geochemická a Sr-Nd-Pb izotopová charakteristika miocenní bazalt-trachytové horninové asociace v přechodné zóně mezi Vnějšími Západními Karpaty a Českým masivem
Autoři

KRMÍČEK Lukáš ULRYCH Jaromír ŠIŠKOVÁ Petra KRMÍČKOVÁ Simona ŠPAČEK Petr KŘÍŽOVÁ Šárka

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologica Carpathica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/71-5/article-960/
Doi http://dx.doi.org/10.31577/GeolCarp.71.5.6
Klíčová slova Outer Western Carpathians; post-collisional high-K magmatism; mineralogy; geochemistry; Sr-Nd-Pb isotopes
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá studiem reprezentativních vzorků pokrývajících všechny petrografické typy miocenní subvulkanické (pravé a ložní žíly) bazalt-trachytové horninové asociace z oblasti Uherského Brodu (UB, Morava) v České republice. Oblast UB leží v blízkosti kontaktu karpatsko-pannonské oblasti s podložním Českým masivem. Petrografické a geochemické vlastnosti subvulkanických hornin z oblasti UB se pouze částečně podobají vápenato-alkalickým horninám stejného stáří a v podobné strukturní pozici v oblasti Pienin v Polsku a stejně tak také přechodným vápenato-alkalickým horninám ze středoslovenské vulkanické oblasti. Miocenní subvulkanické horniny vznikly tavením variabilně metasomatizovaného sub-litosférického zdroje a následnou frakční krystalizací primárního bazaltického magmatu. Kompoziční charakteristika této horninové série se překrývá s poli pro alkalické a subalkalické vulkanické horniny, zatímco horniny z oblasti Pienin a ze středoslovenské vulkanické oblasti jsou převážně vápenato-alkalické andezity. Distribuce nekompatibilních prvků jako U, Th, REE, Nb, Ta, Sr, Ba, stejně tak jako poměry LaN/YbN a izotopové složení Sr-Nd-Pb v horninách z oblatí UB a Pienin se výrazně liší, zatímco geochemická charakteristika hornin UB se podobá přechodným horninovým typům ze středoslovenské vulkanické oblasti. Relativně nízké obsahy nekompatibilních stopových prvků v andezitických horninách z oblasti Pienin částečně sdílejí charakteristiku převažujících vápenato-alkalických andezitických hornin z karpatsko-pannonské oblasti. Bazalticko-trachytické série z oblasti UB jsou charakterizovány vyššími hodnotami epsilon Nd (okolo 2,5) a nižšími iniciálními hodnotami Sr-87/Sr-86 (okolo 0,704) a Pb-207/Pb-204 (okolo 15,65) ve srovnání s vápenato-alkalickými horninami z karpatsko-pannonské oblasti včetně oblasti Pienin. Nicméně, bazalticko-trachytické hornin z UB, obohacené o některé nekompatibilní stopové prvky (např. U, Th, REE, Sr a Ba) se částečně podobají (včetně izotopů Sr-Nd-Pb) Na-alkalickým miocenním vulkanickým horninovým sériím sv. ramene chebsko-domažlického příkopu v Českém masivu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info