Informace o publikaci

Využití prostorové syntaxe pro formalizaci pohybu osob

Autoři

KUBÍČEK Petr SNOPKOVÁ Dajana STACHOŇ Zdeněk UHLÍK Ondřej JUŘÍK Vojtěch UGWITZ Pavel ŠAŠINKA Čeněk OKŘINOVÁ Petra APELTAUER Jiří APELTAUER Tomáš

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geodetický a kartografický obzor
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://egako.eu/wp-content/uploads/2020/11/kubicek_aj_2020_11.pdf
Klíčová slova navigation; evacuation behaviour; agent-based modelling; visual accessibility; virtual reality
Popis Agentní modely jsou jednou z metod využívaných pro výpočet bezpečné kapacity budovy v případě evakuace. Agentní modely však často neberou v potaz psychologické aspekty ovlivňující lidské rozhodování ani volbu navigačních strategií. Klíčovým aspektem během navigace je i samotná konfigurace prostoru. Teorie prostorové syntaxe umožňuje popis prostoru kvantitativními charakteristikami, které prokazatelně korelují s lidskými aktivitami a volbou tras. V tomto příspěvku diskutujeme výsledky SWOT analýzy využití metody prostorové syntaxe pro zpřesnění agentního evakuačního modelu. Výsledky pilotní studie ve virtuálním prostředí potvrzují, že prostorová konfigurace ovlivňuje lidské rozhodování i během evakuace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info