Informace o publikaci

Multidisciplinární přístup v léčbě gliomů - astrocytomy a oligodendrogliomy

Autoři

KAZDA Tomáš LAKOMÝ Radek POPRACH Alexandr HENDRYCH Michal KNIGHT Andrea ŠLAMPA Pavel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.mf.cz/produkty/postgradualni-medicina/archiv/2020-2
Klíčová slova gliomy; radioterapie; chemoterapie; prognostické faktory
Popis Gliomy patří k nejčastějším primárním nádorům mozku. I přes velký pokrok ve všech medicínských oborech bohužel nedošlo v posledních 15 letech k zásadnímu zlepšení prognózy pacientů s tímto onemocněním. Léčebná strategie stále stojí na maximální bezpečné resekci nádoru, radioterapii a chemoterapii s temozolomidem (Stuppův režim). Při rozhodovacím procesu musíme brát v úvahu nejen známé klinické a laboratorní prognostické a prediktivní faktory, ale také preference pacienta. Vzhledem ke složitosti problematiky, do které je zapojeno více odborností, je nutná úzká multioborová spolupráce. Moderní cílená léčba ani imunoterapie s checkpoint inhibitory zatím nenašly větší uplatnění. Intenzivní výzkum však stále pokračuje dál. Cílem tohoto edukačního přehledového článku je především shrnout aktuální léčebné postupy u gliomů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info