Informace o publikaci

Pozoruhodné přírodně kulturní dědictví. Předindustriální krajina Moravy

Autoři

KOLEJKA Jaromír BATELKOVÁ Kateřina BLAHA Milan BUČEK Antonín KIRCHNER Karel KREJČÍ Tomáš NOVÁKOVÁ Eva ONDRÁČEK Stanislav ZAPLETALOVÁ Jana

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pozemkové reformy v období průmyslové společnosti od 19. století vedly k výrazným změnám vzhledu venkovské krajiny. Zvlášť hluboké změny nastaly ve 20. století. Kolektivizace zemědělství a zestátnění lesů v období reálného socialismu vedlo ke spojování pozemků drobných vlastníků do rozsáhlých monotónních ploch, které zcela překryly staletí formovou pestrou mozaiku polí, luk a lesů. Privatizace půdy po ekonomických a politických změnách v bývalém Československu po roce 1990 trend spojování pozemků ještě zesílila. Přesto se dodnes zachovaly sice početné, ale poměrně drobné areály s takovou parcelací půdy, která v sobě nese stopy dlouhého vývoje z předindustriální doby, ať již jde o drobné pozemky malých hospodářů, nebo lány bývalých šlechtických velkostatků. Plošně významné areály starobylého členění zemědělských a lesních pozemků, případně dalších forem využití krajiny jsou tak v současné krajině vzácností a stávají se předmětem zájmu statní ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, ale i širší veřejnosti. Části území se zachovalou strukturou využití krajiny, vzniklou cca před polovinou 19. století před nástupem hlavní vlny průmyslové revoluce na Moravě, lze označit za segmenty předindustriální krajiny. Na historickém území Moravy byla podle certifikované metodiky provedena inventarizace takových ploch katastr po katastru. Inventarizace se opírala o veřejně dostupné barevné ortofotomapy, archivované císařské otisky stabilního katastru a terénní verifikaci předběžných výsledků. Každý zjištěný segment předindustriální krajiny z celkového počtu kolem 1400 na území cca 3000 moravských katastrálních území byl vložen do geodatabáze GIS, opatřen řadou dalších popisných údajů a podroben rozmanitým analýzám. Vytvořená geodatabáze je také určitým svědectvím jejich současného stavu, charakteru ohrožení a přehledem základních doporučení k jejich dalšímu osudu. Publikace nabízí přehled 150 vybraných segmentů předindustriální krajiny Moravy, které reprezentují jak výjimečné, tak běžné segmenty, dobře zachovalé i silně ohrožené, aby si čtenář mohl učinit základní představu o spektru vlastností tohoto málo známého typu krajinného přírodně kulturního dědictví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info