Informace o publikaci

Analýza cílového stavu CS projektu Symbios : Evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006476

Autoři

WINKLER Jiří OTAVA Ladislav ZELENKOVÁ Iveta

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Popis Analýza cílové stavu cílové skupiny (dále CS) podrobně představuje hlavní metodické postupy a výstupy hodnocení výsledků projektu po revizi evaluačních otázek.Důvodem revize byly výrazné změny kontextu programu v průběhu nástupu epidemie covid 19. Metodika je založena na dvou opakujících se terénních šetření označených jako vstupní a výstupní analýza CS a na porovnání identifikovaných změn v kvalitě života cílové skupiny. Pro srovnávací analýzu kvality života na vstupu a výstupu programu jsme použili tzv. výzkumné šablony. Pro operacionalizaci dimenzí kvality života jsme upravili standardní model kvality života, který obsahoval i dimenze bydlení a placené práce v zaměstnání. Pro identifikaci změn v kvalitě života jsme využili kriticky revidovaný Kirkpatrickův model reakcí na intervenci. Pro analýzu změn kvality života v malém výběrovém souboru jsme uplatnili design opakovaných „single system“ šetření. Sběr dat pro vstupní analýzu CS probíhal v souboru členů cílové skupiny zapojených do projektu (7 respondentů), v souboru spolubydlících VŠ studentů a studentek (7 respondentů) a mentorek, které jsou s členy CS v každodenním kontaktu (2 respondentky).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info