Informace o publikaci

How to Balance a Power in the Kingdom. Regaining Property in the Czech lands after the Hussite revolution (1436–1460)

Název česky Jak vyvážit moc v království. Znovuzískání majetku v českých zemích po husitské revoluci (1436-1460)
Autoři

BÁRTA Stanislav

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Husitská revoluce přinesla výraznou změnu ve vlastnictví korunních i církevních statků v Čechách. Již v roce 1436 ohlásil Zikmund Lucemburský záměr revizovat všechny zápisy pro českou šlechtu, ale zamýšlená revize byla realizována až v letech 1453/54. Dochovaly se dva rukopisy ze 16. století, které ji zachycují. Obsahují téměř 700 záznamů zástavních a donačních listin na komorní a církevní statky, a to zejména z období vlády Zikmunda Lucemburského; řada jich všyk sahá i do obodobí jeho předchůdců. Šlechtici měli prokázat svá vlastnická práva před ustanovenou komisí. Na základě této revize byly některé statky vráceny koruně. Příspěvek analyzuje celý proces revize a klade si otázku jako bylo znovuzískání majetku ovlivňováno politickým postavením držitele a snahou vybalancovat moc v rozděleném království.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info