Informace o publikaci

Mediace v kontextu právní informovanosti a důvěry v právo

Logo poskytovatele
Autoři

URBANOVÁ Martina LAKOMÝ Martin

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V rámci kvantitativního empirické šetření se projekt nejprve orientoval na výzkum veřejnosti a její vnímání a hodnocení mediace. Na podzim roku 2018 bylo provedeno reprezentativní dotazníkové šetření, které ukázalo, že informovanost široké veřejnosti o mediaci je velmi nízká, což může souviset s krátkou tradicí této metody v českém prostředí, s nedostatečnou propagací či malou motivací mediaci nabízet a využívat. Přitom i laici z řad veřejnosti se staví pozitivně k častějšímu využívání mediace. V analýze dat hraje významnou roli dosažené vzdělání jako indikátor socioekonomického postavení, hodnot a životního stylu. Především informovanost o mediaci je ve skupině vysokoškolsky vzdělaných respondentů i násobně vyšší než u nižších vzdělanostních kategorií. Mediace tak může být mj. nástrojem snižující nerovnosti ve společnosti, pokud bude důvěryhodným prostředkem vytvářejícím prostředí pro rovnější podobu jednání než soudní spory.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info