Informace o publikaci

Diagnostika a léčba pacientů s viscerální ischemií

Autoři

KUBÍČEK Luboš STAFFA Robert NOVOTNÝ Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktický lékař
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2019-6-11/diagnostika-a-lecba-pacientu-s-visceralni-ischemii-122081
Klíčová slova visceral ischaemia; mesenterial ischaemia; abdominal pain diagnostics; intestinal infarction; vascular ileus
Popis Jako viscerální ischemie je označován stav způsobený poškozením tepenného systému ve splanchnické oblasti, vedoucí k ischemii orgánů v dutině břišní. Jedná se o poměrně vzácné onemocnění, které však může mít pro pacienta fatální následky. Viscerální ischemie se vyskytuje ve dvou formách: akutní viscerální ischemie patřící mezi náhlé příhody břišní (také označovaná jako cévní ileus) a chronická viscerální ischemie jako následek aterosklerotického procesu postihujícího břišní aortu a její větve. Obě nemocnění jsou charakterizována bolestmi břicha ať už náhle vzniklými s katastrofickým průběhem, nebo bolesti vznikající postupně spojené s poruchou příjmu potravy a výrazným váhovým úbytkem. Diferenciální diagnostika obou stavů pouze na základě klinického vyšetření je často obtížná, což může snadno vést k záměně s jinou příčinou bolestí břicha a zdržení nutného revaskularizačního zákroku. Ultrazvukové vyšetření má nižší senzitivitu a pro spolehlivé stanovení správné diagnózy je třeba provedení kontrastního angiografického vyšetření. V případě akutní ischemie je pacient v přímém ohrožení života z důvodu střevní nekrózy (s mortalitou 60–100 %) a vyžaduje urgentní chirurgické řešení ve formě trombektomie nebo bypassové operace, ve většině případů spojené s resekcí nekrotického úseku střeva. V případě chronické ischemie je v popředí symptomatologie bolest břicha navazující po příjmu potravy a váhový úbytek. Po stanovení správné diagnózy je metodou volby endovaskulární intervence v podobě angioplastiky nebo implantace stentu, v případě výraznějšího postižení přichází v úvahu opět chirurgické řešení v podobě bypassu nebo cévní plastiky. Obě metody mají srovnatelné výsledky, co se týče odstranění obtíží a bolestí, operační zákroky jsou zatíženy vyšším procentem komplikací, ale mají lepší dlouhodobou průchodnost. Vzhledem k vysoké závažnosti tohoto onemocnění bychom na možnost postižení viscerálních tepen neměli zapomínat v žádném případě jak akutních, tak chronických bolestí břicha.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info