Informace o publikaci

Cervikální sekret - důležitý faktor reprodukce

Autoři

CRHA Karel VENTRUBA Pavel ŽÁKOVÁ Jana JEŠETA Michal PILKA R. VODIČKA J. CRHA Igor

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2020-5-9/cervikalni-sekret-dulezity-faktor-reprodukce-124801
Klíčová slova cervical mucus; proteom; sperm cevical mucus intraction; cervical mucus composition; cervical biomarkers
Popis Cíl studie: Děložní hrdlo – cervix uteri – je důležitou součástí dělohy, má specifickou stavbu a funkci. Jeho poruchy mohou být příčinou závažných reprodukčních potíží a těhotenských komplikací. Zajišťuje bariéru mezi prostředím pochvy a endometria. Důležitým faktorem jeho správné funkce je kromě anatomické stavby také cervikální sekret. V průběhu menstruačního cyklu dochází k jeho dynamickým změnám. Rozsáhlý výzkum přináší nové poznatky o celulárních a molekulárních biomarkerech v cervikálním sekretu přítomných, které mohou přispět k diagnostice poruch lidské reprodukce. Cílem práce je prezentovat současné poznatky o funkci děložního hrdla a cervikálního sekretu při diagnostice poruch plodnosti. Typ studie: Přehledová práce. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno; Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc; Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno. Metodika: Literární rešerše databáze PubMed publikované do února 2020 s termíny zaměřenými na: „cervical mucus“, „sperm cervical mucus intraction“, „cervical mucus composition“, „cervical biomarkers“. Výsledky: Literární rešerší byly shrnuty aktuální poznatky o roli děložního hrdla a cervikálního sekretu v oblasti lidské reprodukce. Analýza molekulárních a celulárních biomarkerů v cervikálním sekretu může přispět k diagnostice poruch plodnosti. Závěr: Specifická analýza buněčného a molekulárního složení cervikálního sekretu přináší důležité poznatky o jeho fyziologické funkci a možných poruchách. Poskytuje informace o aktivitě a receptivitě endometria, průběhu těhotenství a jeho patologiích včetně rizika předčasného porodu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info