Informace o publikaci

Czech Report on Genetic Testing for Employment and Insurance

Název česky Česká zpráva o genetickém testování v zaměstnání a pojištění
Autoři

KŘEPELKA Filip

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Genetické testy pro medicínské a forenzní účely se staly v Česku rutinou stejně jako v jiných vyspělých zemích. Jejich použití v záležitostech zaměstnání a pojištění je ojedinělé, patrně kvůli fázi českého politického a socioekonomického vývoje stejně jako nedostatkům postsocialistického práva. Rada Evropy a Evropská unie stanoví zásady, domácí právní debata o podrobnostech genetických testů je však teprve v počátcích. Diskriminace založená na individuálním genomu ve vztahu k zaměstnání se zakazuje. Skryté testování bez informovaného souhlasu je bezpochyby postižitelné, je třeba jej však předpokládat v zemích s nedostatečným vymáháním práva. Absence genetických testů na pracovišti se tak dá spíše vysvětlit jeho nedůvodnosti, přestože nalezneme výjimky týkající se ochrany zdravotnických pracovníků nakládajících s nebezpečnými látkami. Genetické testy a zohlednění jejich výsledků sehrává roli v životním pojištění. Například pojistné podmínky jedné pojišťovny vylučují ženy s geneticky identifikovaným rizikem rakoviny prsu. Nicméně důležitější je jiný fenomén na podpojištěném trhu: namísto provádění sporných a patrně nelegálních genetických testů, pojišťovny jednoduše vylučují vzácné monogenetické nemoci. Česko má univerzální zdravotní pojištění, ale můžeme očekávat že genetický profil se bude zohledňovat při přidělování zdravotní péče a jeho veřejném financování v budoucnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info