Informace o publikaci

Neformální péče

Autoři

KLAPKO Dušan

Rok publikování 2020
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis E-learningový kurz slouží zejména učitelům ZŠ, SŠ a VŠ studentům, připravujícím se na pomáhající profese. Cílem e-kurzu je systematicky popsat problematiku neformální péče (zejména o seniory). Ve výkladu jsou definovány odborné pojmy, provázanost zdravotní a sociální politiky, prezentace trendů a analýza strategických dokumentů. Výklad problematiky je didakticky zpracovaný ve formě interaktivního edukačního dialogu. Výsledek vznikl na základě participace na projektu „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info