Informace o publikaci

Minerály REE zjištěné v roztockém intruzivním komplexu, České středohoří

Autoři

VÁCHA Jakub MYSLIVEČEK Jakub RAPPRICH Vladimír POUR Ondřej

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V jádrovém vrtu R-2 odvrtaném nedaleko Roztok nad Labem byl v minulosti prokázán výskyt silikokarbonatitu v metráži 154 m (Rapprich et al., 2017) a xenolitu karbonatitu v metráži 286,5 m (Mysliveček, 2019). V těchto karbonatických horninách byly identifikovány mj. i (Ca)-REE fluorkarbontáty. Na metráži 154 m (silikokarbonatit) byl z REE fází nalezen pouze bastnäsit-(Ce), Ca do něj vstupuje pouze stopově (0,02-0,06 apfu). Bastnäsit-(Ce) tvoří až 25 µm dlouhé, jednotky µm široké, lištovité krystaly uzavřené v albitu. Fáze jsou dominantní Ce (0,50 apfu), dále vstupuje La (0,29 apfu), Nd (0,15 apfu) a stopově Mg, K, Pr, Sm a Th. Karbonatit (286,5 m) je bohatý křemenem (cca 20 mod. %), hlavními minerály jsou kalcit a dolomit. Mladší automorfní X dolomitu jsou lemovány tenkou vrstvou rodochrozitu, častý je také chalcedon. Z akcesorií se vyskytuje plagioklas, apatit, rutil, titanit, zirkon, baddeleyit, columbit-(Mn), baryt a (Ca)-REE fluorkarbonáty. Minerály REE jsou zde reprezentovány bastnäsitem-(Ce), synchysitem-(Ce) a parisitem-(Ce). Fáze tvoří až 30 µm veliké epitaktické srůsty uzavřené v dolomitu, kalcitu a křemenu. Minerály vykazují nízkou variabilitu v obsazích jednotlivých LREE. Průměrné obsahy REE (vztaženo na 1 apfu REE) jsou následující: Ce 0.54 apfu, La 0,26 apfu, Nd 0,16 apfu. Stopově do fází vstupuje Na, K, Y, Gd, Pr, Sm, Dy a Th. Abnormální jsou analýzy e3 a e4 s výrazně nižším obsahem Ce (0,29-0,33 apfu) a La, kompenzovaným výrazně zvýšeným obsahem Y (0,13-0,14 apfu) a minoritně i Sm, Gd a Th. Podle Armbrustmachera (1979) je koexistence bastnäsitu-(Ce) a synchysitu-(Ce) relativně běžná v primárních magmatických karbonatitech. Magmatický původ minerálů REE v roztockém karbonatitu potvrzují i experimentální data Wooda a Williams-Jonese (1992), poukazující na koexistenci těchto REE fází výlučně při vysokých P-T podmínkách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info