Informace o publikaci

Vedení výslechu mladistvých osob

Autoři

TEXL David SLAVÍK Jakub

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2020: Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova Criminal Law; Interrogation; Juvenile; Law Enforcement Authorities; Applicable Legislation; de lege ferenda Legislation
Popis V rámci našeho konferenčního příspěvku se zaměříme na práva mladistvé osoby vyplývající z jeho postavení v rámci trestního řízení, čili postavení svědka, podezřelého či obviněného a to především v kontextu právní úpravy trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Dále v příspěvku zohledníme pohled na tuto problematiku z perspektivy orgánů činných v trestním řízení. Aspekty daného okruhu otázek budeme zkoumat zejména zorným úhlem komparativní metody. V rámci úpravy dané problematiky de lege ferenda, docházíme k závěru, že postavení mladistvé osoby při jejím výslechu je negativně ovlivněno skutečností, že současná právní úprava umožňuje, že nezletilí mohou být podrobeni výslechu bez přítomnosti svého obhájce a rovněž skutečnost, že při tomto výslechu není ex lege obligatorní účast zákonného zástupce mladistvého, či Orgánu sociálněprávní ochrany dětí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info