Informace o publikaci

Majetek státu v teorii a praxi

Autoři

HAVLAN Petr SOCHOROVÁ Dagmar JANEČEK Jan SVOBODA Tomáš KRÝSA Ivo VOTŘEL Michal VONDRÁČKOVÁ Eva NOVOTNÝ Jan LORENC Jiří

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kniha komplexně zpracovává majetkoprávní problematiku českého státu. V ucelené podobě představuje právní úpravu, která zahrnuje, vedle ústavního rámce, jednak významné soukromoprávní předpisy (zejména občanský zákoník) a jednak důležité předpisy veřejnoprávní. Sem patří především zákon o majetku státu a prováděcí vyhláška k němu, zákon o rozpočtových pravidlech republiky, zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon o státním podniku, jakož i celá řada dalších (souvisejících) předpisů. Po stručném historickém úvodu a přiblížení zmíněného ústavního rámce se tak publikace věnuje vlastnictví a jiným majetkovým právům státu včetně jejich výkonu, vymezuje majetek státu, zabývá se jeho nabýváním, hospodařením a nakládáním s ním, jakož i odpovědností při hospodaření s majetkem státu a kontrolou dodržování povinností při tomto hospodaření. Autoři se z odpovídajících teoretických pozic kriticky vyjadřují jak k platné právní úpravě, tak příslušné judikatuře a propojují teoretičtěji laděné otázky výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv státu s jeho majetkoprávní realitou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info