Informace o publikaci

Hydrotermální karbonáty a termometrie žilné mineralizace v terciérních vulkanitech u Uherského Brodu

Autoři

RUSNÁKOVÁ Katarína SLOBODNÍK Marek MILOVSKÝ Rastislav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/13701/11711
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2020-13701
Klíčová slova Outer Western Carpathians; Tertiary volcanites; hydrothermal veins; carbonates; thermometry
Popis Hydrotermální mineralizace v lomu Bučník u Uherského Brodu je nejlepší lokalitou pro studium tohoto typu mineralizace ve Vnějších Západních Karpatech. Studovaná mineralizace sulfidových žil je geneticky spojena s terciérními vulkanity a představuje distanční projev polymetalického typu žil rozšířeného v metallogenetické oblasti středoslovenského vulkanického pole. Studium struktury žil, struktur a textur rud, chemického složení karbonátů, izotopové termometrie (izotopové složení síry v párech sfalerit/galenit) a fluidních inkluzí, včetně mikrotermometrie, ukazuje, že mineralizace probíhala za složitých a proměnlivých podmínek. Karbonáty, definované jako kalcity s podílem Fe a Mn, dolomity a Fe- a Mn-dolomity, Mg-ankerity, vykazují vysoce variabilní chemické složení jasně dokumentované jako jemné zóny v CL mikroskopii a BSE obrazech. Fluidní inkluze obsahují vodný systém H2O-NaCl a H2O-NaCl + MgCl2 + FeCl2-3. Salinita fluid se pohybuje v rozmezí od 2,7 do 14,7 hmotnostních% ekv. NaCl, u sfaleritu je vyšší než u uhličitanů. Stejný trend je u homogenizačních teplot v rozmezí 121–272° C. Izotopová geotermometrie síry v kombinaci s mikrotermometrií fluidních inkluzí ukazuje relativně široký pravděpodobný rozsah teplotních podmínek. Krystalizace mladších karbonátů může začínat při teplotách 125° C a kolem 210° C se může překrývat s teplotou sulfidové asociace, která se pohybuje od 210° C do 290, resp. 335° C. Izotopová termometrie také naznačuje vyšší teploty až do 450° C a vyšší, ale tyto nejvyšší teploty jsou spíše nepravděpodobné a s největší pravděpodobností odpovídají izotopové nerovnováze. Široký teplotní rozsah, ve kterém mineralizace vznikla, je v souladu s vývojem hydrotermálního systému ve velmi dynamickém prostředí z hlediska tektonického, magmatického a hydrotermálního. Studovaný hydrotermální systém má řadu fyzikálně-chemických parametrů podobných polymetalickým žilným systémům ve středoslovenské vulkanické oblasti a rumunské oblasti Baia Mare.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info