Informace o publikaci

Sociophonology of Received Pronunciation. Native and Non-Native Environments

Název česky Sociophonology of Received Pronunciation. Prostředí rodilých a nerodilých mluvčích
Autoři

JEŽEK Miroslav

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Publikace se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv. RP) a její percepcí anglickými a českými mluvčími. Dále zkoumá role, které výslovnostní model plní v obou prostředích. Úvodní část práce předkládá diachronní i synchronní teoretický rámec, který vychází z bohaté současné i historické odborné literatury a analyzuje RP s využitím sociolingvistických pojmů, především z oblasti jazykové preskripce a standardizace. Praktická část je tvořena výzkumem, jenž byl proveden pomocí internetové stránky s 18 nahrávkami a doplňujícím dotazníkem. Tyto nahrávky byly evaluovány 20 anglickými a 20 českými respondenty. Výzkum se zabývá také sociolingvistickými kategoriemi, které pomáhají vytvářet ideový konstrukt spisovnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info