Informace o publikaci

A Right to Have One’s Case Heard within a Reasonable Time before the Czech and the Polish Supreme Administrative Courts – Standards, the Reality and Proposals for the Future

Název česky Právo na rozhodnutí věci v přiměřené době před českým a polským nejvyšším správním soudem - standardy, realita a návrhy do budoucna
Autoři

POTĚŠIL Lukáš PIĄTEK Wojciech

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Utrecht Law Review
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://doi.org/10.36633/ulr.586
Doi http://dx.doi.org/10.36633/ulr.586
Klíčová slova administrative judiciary; effective judicial protection; access to court; legal remedies; two-instance court-proceedings
Popis Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě představuje jednu složku účinné soudní ochrany. Cílem tohoto příspěvku je zjistit důvody prodlení v řízení před Nejvyššími správními soudy v České republice a v Polsku, analyzovat jejich důvody a formulovat návrhy, jak by bylo možné organizovat strukturální a procesní činnost těchto soudů efektivněji. Budou posouzeny mezinárodní a národní normy, stejně jako polské a české normy týkající se práva na projednání věci v přiměřené lhůtě a budou posouzeny důvody neopodstatněných průtahů a bude poskytnuto vysvětlení jejich výskytu. Poté budou formulovány návrhy, jak zefektivnit postupy. Formulované myšlenky jsou v obou zemích relevantní pro oba soudní systémy, ale také pro další soudnictví, které mají stejné problémy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info