Informace o publikaci

Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia

Název česky Nemovitostní daně a trhy s nemovitostmi v zemích střední a východní Evropy a střední Asii
Autoři

RADVAN Michal FRANZSEN Riël MCCLUSKEY William J. PLIMMER Franzes

Rok publikování 2021
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kniha se zabývá problémy týkajícími se současných systémů nemovitostní daně, aspektů implementace, registrace pozemků a staveb, role katastrů a vývoje trhů s nemovitostmi ve 31 zemích střední a východní Evropy a střední Asie. Poskytuje informace o nemovitostech pro jednotlivé země, které nebyly dříve publikovány. Rozsah tohoto textu se zabývá post-sovětskými zkušenostmi se zdaněním nemovitostí a nemovitostmi v každé ze zemí, které vznikly od rozpadu Svazu sovětských socialistických republik v roce 1991; společně s takzvanými satelitními státy pod nadvládou SSSR; stejně jako vznik nových zemí (Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko, Severní Makedonie, Černá Hora, Kosovo, Bosna a Hercegovina) po rozpadu Jugoslávie v roce 1992; a Slovenskou republikou a Českou republikou, které vyplynuly z rozpadu Československa v roce 1993. Kapitoly pojednávají o společných tématech ve vztahu k nemovitostem. Zaměřuje se na zdanění nemovitostí, a to jak z hlediska opakující se daně z nemovitostí k částečnému financování místních veřejných služeb, tak také z hlediska převodu vlastnických práv. Mezi další témata patří registrace nemovitostí, privatizace a registrace práv k nemovitostem a vznik realitního trhu otevřeného pro národní a mezinárodní investory.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info