Informace o publikaci

Public Administration’s Adaptation to COVID-19 Pandemic – Czech, Hungarian, Polish and Slovak Experience

Název česky Přizpůsobení veřejné správy pandemii COVID-19 - české, maďarské, polské a slovenské zkušenosti
Autoři

POTĚŠIL Lukáš ROZSNYAI Krisztina HORVAT Matej PIĄTEK Wojciech

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Central European Public Administration Review
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://cepar.fu.uni-lj.si/index.php/CEPAR/article/view/510/505
Doi http://dx.doi.org/10.17573/cepar.2021.1.06
Klíčová slova COVID-19; electronic communication; digitalisation of public administration; new technologies; principle of speed of the proceedings; public administration in V4 countries
Popis Pandemie infekční choroby Covid-19 zasáhla každodenní život včetně veřejné správy. Aby mohla veřejná správa pokračovat v plnění svých povinností, musela se těmto novým a bezprecedentním podmínkám přizpůsobit. Hlavním cílem článku je posoudit, jak se orgány veřejné správy přizpůsobily pandemii Covid-19, zejména pokud jde o zásadu rychlosti postupu ve smyslu práva na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě. Za účelem dosažení tohoto cíle se článek zaměřuje na adaptaci veřejné správy na pandemii z pohledu zemí Visegrádské skupiny (V4). Analyzuje digitalizaci veřejné správy ve vztahu k doručování, rychlosti řízení, využívání nových technologií a několika dalších oblastech veřejného života zasažených pandemií. Konkrétní příklady ze všech zemí V4 jsou analyzovány a porovnány s cílem identifikovat, jaké přístupy veřejná správa zvolila, jak změnily způsob, jakým veřejná správa prováděla správní postupy a které hodnoty byly pro tyto změny rozhodující. Na základě těchto příkladů článek dospěl k závěru, že přístup příslušných zákonodárných sborů a orgánů veřejné správy v regionu V4 je v souladu se zákonem, ale přináší i několik výjimek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info