Informace o publikaci

Association of the CD14 -260C/T polymorphism with plaque-induced gingivitis depends on the presence of Porphyromonas gingivalis

Název česky Vztah polymorfizmu CD14 -260C/T u plakem indukované gingivitidy a přítomností bakterie Porphyromonas gingivalis
Autoři

BARTOŠOVÁ Michaela BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra MUSILOVÁ Kristína BROUKAL Zdeněk KUKLETOVÁ Martina KUKLA Lubomír IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Paediatric Dentistry
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ipd.12847
Doi http://dx.doi.org/10.1111/ipd.12847
Klíčová slova bacteria; CD14; gingivitis; polymorphism
Popis Cílem studie bylo analyzovat vztah mezi polymorfizmem v genu CD14 a bakteriemi zubního plaku u dětí postižených gingivitidou. Gingivitida byla diagnostikována u 64, 2 % chlapců a 35, 8 % dívek (P < ,001). U dětí s gingivitidou byl signifikantně častěji diagnostikován zubní kaz (P < ,001). Nenalezli jsme statisticky významný rozdíl v rozložení alel ani genotypů polymorfizmu CD14 -260C/T mezi pacienty s a bez gingivitidy. Avšak děti postižené gingvitidou, u kterých jsme prokázali přítomnost bakterie P gingivalis, byli signifikantně častěji nositelem CT a TT genotypu než děti postižené gingivitidou bez přítommnosti bakterie P. gingivalis nebo děti zdravé (P < .05).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info