Informace o publikaci

Predikce potenciálních míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. Certifikovaná metodika

Autoři

MAZÁČKOVÁ Jana ŽAŽA Petr PÚČAŤ Andrej

Rok publikování 2021
Druh Certifikované metodiky
Popis Certifikovaná metodika přináší postup pro stavebníky malých vodních nádrží při zachování prvků kulturně historické krajiny a možnosti archivace faktů o vývoji krajiny. Jedná se o využití hrází zaniklých vodních nádrží, které se dochovaly v kulturně historické krajině a jejich zahrnutí do nových vodohospodářských staveb.  Metodika řeší způsob samotného vyhledávání těchto reliktů v krajině a jejich možné uplatnění v nově budovaných vodohospodářských stavbách (retenčních nádržích). Systematika zohledňuje nutné úkony od identifikace v terénu, zapojení do projektové dokumentace, po ošetření při samotné výstavbě se zapojením těles starých hrází. Metodika zmiňuje i státní legislativu, které se zapojuje do ochrany kulturně historické krajiny. Využití historických hrází zaniklých vodních děl dovoluje jejich zachování do budoucna a poukazuje na nutné prvky při výstavbě nové vodní nádrže s nutným archeologickým výzkumem většinou v místě proražené výpusti. Metodika vychází z praxe, protože používá již se stavebníky diskutované a následně  použité  stavební postupy a zachování historických hrází.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info