Informace o publikaci

Koncepční úvahy o některých předpokladech rozsudku pro zmeškání

Autoři

LAVICKÁ Petra

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2017. ZMEŠKÁNÍ STRANY V CIVILNÍM SOUDNÍM SPORU
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2017/cofola2017.pdf
Klíčová slova Default judgment; procedural activity of the plaintiff and the defendant
Popis Předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání jsou uvedeny v § 153b občanského soudního řádu. Toto ustanovení uvádí mimo jiné předpoklady vymezující aktivitu žalobce (podání návrhu na vydání kontumačního rozsudku) a neaktivitu žalovaného (neúčast při prvním jednání ve věci). Dle komentářové literatury je místo pro rozsudek pro zmeškání i v případě, kdy se žalovaný před jednáním ve věci písemně vyjádřil, ve vyjádření navrhl zamítnutí žaloby a předložil soudu i listinné důkazy, jichž se dovolává. Na druhou stranu takovouto procesní aktivitu žalovaného považuje Ústavní soud za překážku pro vydání kontumačního rozsudku (např. IV. ÚS 3143/15, IV. ÚS 2785/2007, Pl. ÚS 49/2010). Tento i další vybrané předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání lze ovšem porovnat s názory zahraniční právní vědy a praxe a právní úpravou (zde rakouskou), která tento druh rozsudku rovněž zná, a na základě získaných poznatků vyvodit pro českou právní úpravu možné řešení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info