Informace o publikaci

Tradition as a Temporal Chain of Symbolic Constructions : Transmission and Modification of Ambedkarite’s Interpretations of Buddhism in Time and Space

Autoři

MENŠÍKOVÁ Tereza

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se zaměřuje na šíření tradice navájánového buddhismu a její interpretaci očima mladých buddhistů Ámbédkaritů v Maháráštře. Tradice ve smyslu předávaných hmotných předmětů, kulturních konstrukcí a víry je kontinuitou mezi minulostí a současností a podléhá neustálému procesu modifikace. Ve svém výzkumu analyzuji tento proces modifikace na dnešní mladé generaci buddhistů Ámbédkaritů v Bombaji a jejich interpretaci klíčových aspektů jejich tradice, která tvoří základ identifikace buddhistů jako komunity. Pro vysvětlení tradice v životě buddhistů soustřeďuji svou argumentaci kolem tří významných interpretací: 1) postav Ámbédkara a Buddhy a Ámbédkarových primárních textů o navájánovém buddhismu, 2) historie kastovních krutostí a diskriminace v diskurzu a praxi a 3) historie rezistence a boje za rovná práva. Budu se také zabývat otázkou, jak cirkulace různých typů interpretace navájánové tradice ovlivňuje a formuje kolektivitu buddhistů a zda má vliv na mobilizační strategie komunity. Analýza ukáže, jak sdílení i předávání interpretací praktik, symbolů, fyzických předmětů, institucí a kulturních konstrukcí v čase (z generace na generaci) a prostoru (venkov/město) formuje komunitu a identifikaci sebe sama jako buddhisty, mahara nebo dalita. Analýza vychází z etnografického výzkumu provedeného v Bombaji v univerzitním prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info