Informace o publikaci

Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky

Autoři

NOVOTNÝ František CEMPÍREK Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://scigeo.actamm.cz/wp-content/uploads/2021/05/1_NovotnyCempirek-1.pdf
Klíčová slova elbaite; pegmatite; tourmaline; beryl; fractionation; Moldanubicum; Czech Republic
Popis Granitický pegmatit elbaitového subtypu z Dolní Rožínky, České republiky, je vysoce frakcionovaný pegmatit se složitou mineralogií a výrazným vývojem minerálního složení. Pegmatitová žíla je zonální a od kontaktu do středu může být rozdělena na grafickou jednotku s biotitem (grafické prorůstání křemene s turmalínem nebo granátem), grafickou jednotku s berylem, blokovou jednotku, albitovou jednotku a dutiny. Podrobně byl studován chemický vývoj turmalínu, berylu, granátu, slíd a Nb, Ta, Sn-oxidů. Primární turmalín se vyvíjí od skorylu bohatého na Mg, s mírným Al deficitem, přes schorl bohatý na Li, až po elbait bohatý Mn, v dutinách se zvýšeným obsahem Ca a F. Bórem bohatá fluida umožňila vznik metasomatického žilkovitého turmalínu obohaceného o F, Ca, Mn a Mg (skoryl, fluor-skoryl, fluor-elbait, elbait) a sekundárních metasomatických turmalinů; turmalín po biotitu je bohatý Mg a silně Al deficitní, turmalín po plagioklasu se vyvíjí z fluor-elbaitu až k fluor-liddicoatitu a liddicoatitu. První generace berylu je částečně obohacena o Na a Mg, zatímco obsah Na a Cs se zvyšuje směrem ke středu pegmatitu; sekundární beryl je silně obohacen o Cs a Na (pezzottait). Granát (Fe bohatý spessartin) se vyvíjí z Sps56–61Alm38–42 v grafické zóně na Sps72–79Alm23 v albitové zóně. Ze slíd je nejběžnější biotit, zatímco polylithionit (v dutinách) a sekundární muskovit jsou vzácné; polylithionit lokálně obsahuje inkluze polylithionitu bohatého na Cs až k sokolovaitu. Minerály skupiny columbitu vykazují vývojový trend s vysokým Mn/(Mn+Fe), který odpovídá pegmatitům bohatým na F. Albitová zóna obsahuje běžný fluorapatit obohacený o Mn a sekundární bertrandit po berylu. Mezi další akcesorické minerály patří pyrochlor-mikrolit, kasiterit, zirkon a v submikroskopických inkluzích také pollucit a petalit. Texturní a chemický vývoj pegmatitu z Dolní Rožínky je podobný pegmatitům elbaitového subtypu jako je Pikárec, Rudolfov a Ctidružic výskytem cleavelanditu, grafických textur a komplexní mineralogií; na druhé straně má pegmatit z Řečice výrazně odlišný, méně složitý texturní vývoj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info