Informace o publikaci

Atypická antipsychotika v léčbě schizofrenie v adolescenci

Autoři

HRDLIČKA Michal

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychiatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www URL stránka periodika s full-textem publikace
Klíčová slova adolescent schizophrenia; atypical antipsychotics; efficacy; weight gain; metabolic side effects
Popis Přehledový článek shrnuje užití atypických antipsychotik (AAP) v léčbě schizofrenie v dětské a dorostové psychiatrii. Představuje základní studie účinnosti v této indikaci. Účinnost většiny AAP je srovnatelná, přičemž clozapin v porovnání s jinými AAP vykázal superiorní účinnost (specificky u farmakorezistentní schizofrenie), ziprasidon účinnost inferiorní a výsledky asenapinu jsou hodnoceny jako sporné. Zvláštní pozornost je věnována lurasidonu, který byl nejnověji (v srpnu 2020) schválen pro léčbu adolescentní schizofrenie v České republice, stejně jako před delší dobou již byly schváleny aripiprazol a paliperidon. V otázce nežádoucích účinků se jako nejzávažnější ukazují přírůstek na váze a související metabolické nežádoucí účinky. Nejzávažnější přírůstek na váze se vyskytuje u olanzapinu, zatímco benigní změny hmotnosti jsou při užití aripiprazolu, lurasidonu a ziprasidonu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info