Informace o publikaci

Rozhodovací proces účastníků cestovního ruchu v kontextu výstavby vysokorychlostní železnice

Logo poskytovatele
Autoři

NOVOTNÁ Markéta ŠAUER Martin

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Předmětem studia geografie cestovního ruchu je mimo jiné časoprostorové chování jedinců. Tato problematika je velmi úzce spojena se spotřebitelským chováním a rozhodovacím procesem, v jehož rámci si jedinec vyhledává informace, vyhodnocuje alternativy a následně realizuje své kupní rozhodnutí (Kotler a Keller 2013). V oblasti cestovního ruchu se uplatňuje řada modelů, které se týkají rozhodovacího procesu účastníků cestovního ruchu (Fletcher et al. 2018). Nedílnou součástí tohoto procesu je rozhodnutí o volbě dopravního prostředku, neboť doprava propojuje bydliště účastníků cestovního ruchu s destinací (Decrop a Snelders 2005). Výběr dopravního prostředku s sebou přitom nese řadu socioekonomických důsledků. Z toho důvodu se také výzkumné týmy Masarykovy univerzity zabývají spolu s projektovými partnery vlivy výstavby vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice na rozvoj regionálních ekonomik. Pro zhodnocení potenciálu této alternativní přepravní možnosti je nutné poznat mobilitní chování populace. V kontextu cestovního ruchu to znamená zjistit, zda může existence VRT ovlivnit výběr destinace, posílit její atraktivitu a ovlivnit spotřební vzorce turistů. Cílem příspěvku je proto za účelem zhodnocení vlivu rozvoje vysokorychlostní železnice na funkčně-prostorový systém cestovního ruchu identifikovat faktory, které ovlivňují cestovní zvyklosti a rozhodovací proces účastníků cestovního ruchu při výběru destinace. Příspěvek vychází z šetření mobilitního chování, které na objednávku realizovala společnost AUGUR Consulting s.r.o. Šetření bylo zaměřeno na účastníky cestovního ruchu, kteří přijeli do Prahy, Brna a Ostravy, což jsou města, v nichž se předpokládá výstavba VRT. Šetření se zúčastnilo celkem 1 800 respondentů vybraných podle předem stanovených kvót. Hlubší dvourozměrná analýza prezentuje, jak se návštěvníci rozhodují především na základě sociodemografických faktorů. Z výsledků vyplývá, že VRT by využilo větší procento žen. Nejnižší ochota využití VRT je u skupiny respondentů z věkové kategorie 60+. Stejně tak je nižší ochota k výběru VRT u osob cestujících osobním automobilem, a to z důvodu pružnosti. S vyšší úsporou času roste potenciální ochota využití rychlovlaků. Zároveň s rostoucí cenou tato ochota klesá. Lepší časová dostupnost však nemá vliv na délku pobytu v destinaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info