Informace o publikaci

Miroslav Tyrš: přírodní vědy a příroda

Logo poskytovatele
Autoři

STIBRAL Karel

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Opomíjené téma v odborné i popularizující literatuře a jakkoli ne hlavní v Tyršově myšlení a díle, přesto zajímavě se oběma prolínající. Tyrš psal recenze o krajinomalbách, zajímal se o přírodní vědy, kde nejznámější, ale ne jedinou, inspirací byla Darwinova evoluční teorie. Sokol bylo hnutí, které mělo od počátků i turistické akce, kterých se Tyrš intenzivně účastnil a česká krajina a její nacionalizace či vnímání prizmatem národností bylo tehdy významné téma. Osobně pro Tyrše hrál pobyt v krajině významnou rekreační roli, stejně jako estetická dimenze přírody, byť paradoxně tragicky zahynul v (tehdy i dnes velmi esteticky oceňovaných) Alpách. Příspěvek se bude věnovat přírodě především ve smyslu krajiny, environmentu, přírodních objektů, byť pochopitelně, důležitým motivem bylo lidské tělo a tělesnost a jeho/její propojení s přírodou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info