Informace o publikaci

Propedeutika finančního práva III – Daňové právo

Autoři

RADVAN Michal

Rok publikování 2021
Druh Učebnice
Citace
Popis Učebnice Propedeutika finančního práva III – Daňové právo je součástí série učebnic Propedeutika finančního práva. Je určena jak studentům bakalářských, tak magisterských programů nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Potřebné informace pro své vzdělávání a osobní rozvoj v ní naleznou i studenti dalších oborů, například budoucí ekonomové či podnikatelé. Učebnice vychází z publikace Michala Radvana Daně a správa daní, která byla vydána v roce 2014 Masarykovou univerzitou. Text však byl v mnoha částech výrazněji přepracován, aby učebnice reagovala na legislativní vývoj v dané oblasti. To se týká zejména částí o dani z příjmů fyzických osob, akcízů a správy daní. Byly doplněny teoretickoprávní úvahy nad předmětem daňového práva, metodou jeho regulace, systémem daňového práva. Přepracovány byly pasáže k daňověprávní teorii, čímž došlo též k jiné struktuře obsahu učebnice (např. samostatná kapitola o dalších daních jako příplatcích k důchodovým daním). Učebnice zachycuje právní stav platný k 1. červenci 2021, nicméně záměrně opomíjí přechodnou regulaci vztahující se k pandemii Covid-19. Zejména co se týče sazeb daně a dalších číselných údajů (korekční prvky apod.), bude jistě třeba údaje v učebnici porovnat s účinnou právní regulací, neboť legislativní vývoj v oblasti daňového práva je velmi rychlý.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info