Informace o publikaci

Orální mikrobiota a hojení sliznice dutiny ústní

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra DANĚK Zdeněk GACHOVÁ Daniela ZUKALOVÁ Kateřina LIPOVÝ Břetislav

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Orální mikrobiota je klíčovým hráčem nejen na poli orálního zdraví. Při dysbióze v dutině ústní se mohou rozvíjet různé patologie a může být ovlivněn i proces hojení ran. K poraněné sliznici dutiny ústní mikroorganismy snáze přilnou, kolonizují ji a mohou pak infikovat i okolní zdravou tkáň. Na modelu orálních epiteliálních buněk byla pozorována inverzní korelace mezi počtem bakteriálních buněk a schopností hojení ran. Konkrétně přítomnost Porphyromonas gingivalis a jejího lipopolysacharidu (LPS) způsobuje apoptózu gingiválních keratinocytů v místě rány a souvisí s redukcí uzavření rány až o 40 %. Tato anaerobní bakterie a její metabolity nepříznivě ovlivňují buněčnou proliferaci, downregulují geny spojené s přechodem z GI do S fáze buněčného cyklu (např. cyklin 1) a s migrací buněk (beta- integriny 3 a 6). LPS P. gingivalis také aktivuje inflamazom a inhibuje funkci gingiválních mezenchymálních kmenových buněk. Pro podporu hojení (často u vředů v ústech nebo u mukositid vzniklých po chemoterapii) jsou doporučovány ústní výplachy, které působí na mikrobiotu neselektivně. Nicméně ty obsahuji toxické látky, které ve většině případů poškozují gingivální fibroblasty, a eliminují i prospěšné orální mikroorganismy. Vhodnějším přístupem se tedy jeví transplantace probiotických kmenů, např. bakterie Lactobacillus reuteri, jejíž metabolit reuterin neutralizuje LPS P. gingivalis, a tím je inhibován zánět a podporována integrita tkáně a hojení ran.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info