Informace o publikaci

Vztah kriminalistiky a trestního práva a jeho promítnutí do právní úpravy dokazování v trestním řízení

Autoři

TEXL David

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek bude pojednávat především o problematice dokazování v trestním řízení a to ve vztahu ke kriminalistickým postupům, kterými jsou jednotlivé důkazy získávány. Úvodní část bude zaměřena na obecný rozbor vztahu kriminalistiky a trestního práva a úvahy nad významem kriminalistiky pro absolventy právnických fakult. Stěžejní částí příspěvku bude věnována právě oblasti dokazování. Oblast dokazování je totiž těžištěm celého trestního řízení, a proto připravovaná rekodifikace trestního práva procesního může přinést vylepšení současné situace i v této oblasti. Úvahy de lege ferenda budou věnovány rozboru otázky, zda mají být jednotlivé kriminalistické postupy (např. práce s daktyloskopickými či pachovými stopami) upraveny přímo v trestním řádu, jak je tomu v případě tzv. zvláštních způsobů dokazování, či zda takovýto postup není vhodný. Nabízejí se totiž další možnosti, jak tyto postupy upravit – např. za pomoci interních předpisů pro příslušníky Policie České republiky, jak je tomu v současnosti, kdy je větší část kriminalistických postupů v oblasti dokazování upravena pokyny policejního prezidenta. Další variantou potom je tyto postupy legislativně vůbec neupravovat a ponechat jejich vymezení pouze kriminalistické nauce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info