Informace o publikaci

Design, synthesis and antiproliferative activity of newly designed derivatives of N-hydroxycinnamide

Autoři

ONUŠČÁKOVÁ Magdaléna PÍŽOVÁ Hana KAUEROVÁ Tereza KOLLÁR Peter BOBÁĽ Pavel

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Acetylace histonů je proces řízený histondeacetylázami (HDAC) a histonacetyltransferázami (HAT) a hraje zásadní roli v regulaci genové exprese. HDAC jsou rodinou metaloenzymů, které modulují stav acetylace histonů a nehistonových proteinů. Inhibitory HDAC (HDACi), které tvoří komplex s iontem Zn2+ v aktivním místě enzymu, jsou nové antiproliferativní látky, které vyvolávají smrt nádorových buněk, diferenciaci a/nebo zástavu buněčného cyklu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info