Informace o publikaci

Využití depotních psychofarmak v terapii duševních poruch – reflektují současné podmínky preskripce v ČR klinické trendy a doporučené postupy? - poster

Autoři

NOVÁKOVÁ Martina KOTOLOVÁ Hana NOVÁKOVÁ Jana MINARČÍKOVÁ Ivana

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Depotní parenterální lékové formy nabývají v psychofarmakologii na významu. V současnosti jsou využívány u psychotických onemocnění. Tyto lékové formy je možno poskytovat i pacientům v ambulantní péči. Cílem sdělení je podat informaci o aktuálně platných úhradách a podmínkách preskripce u dlouhodobě působících injekčních antipsychotik, o jejich relevantnosti k doporučením ze současné klinické praxe a o jejich aktuálnosti vzhledem k datu jejich uveřejnění v Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info