Informace o publikaci

Tematika výchovy v přírodě v díle Jaroslava Foglara pohledem pedagogických pracovníků

Autoři

MACKŮ Richard NĚMEC Jiří JIRÁSEK Ivo

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/pedor/article/view/18657
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2021-2-92
Klíčová slova Jaroslav Foglar; Foglaring; scouting; outdoor education; leisure education; non-governmental organization
Popis Texty Jaroslava Foglara zasáhly několik generací čtenářů a opakovaně pod- nítily i zájem odborné veřejnosti. Dílčí výsledky, které popisujeme v tomto příspěvku, jsou součástí komplexního dotazníkového šetření (n = 1 174) s cílem popsat míru ovlivnění dílem J. Foglara; zejména jsme zjišťovali, které aspekty díla respondenti nej- více oceňovali a které z nich následně aplikovali v reálném životě. Celkem se jednalo o 15 možných oblastí, z nichž jsme do analýzy pro tuto studii vybrali čtyři, které se nejvíce dotýkají tématu „výchova v přírodě“ – pobyt v přírodě a táboření, emotivní vnímání popisů přírody a krajiny, skupinovou soudržnost a celostní seberozvoj. Zjis- tili jsme, že respondenti s pedagogickou zkušeností významněji aplikují jednotlivé as- pekty Foglarova díla ve své práci. Toto poznání jsme identifikovali jak u respondentů z řad profesionálních pedagogů, tak i dobrovolných instruktorů, vedoucích a lektorů. Nejzásadnějším způsobem dílo J. Foglara ovlivnilo skauty, a to i přes skutečnost, že žádný z textů ani jiných prvků Foglarova výchovného systému nemá své zastoupení v oficiálním výchovném programu Junáka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info