Informace o publikaci

§ 621 - § 643 [Počátek promlčecí lhůty u práva na vydání bezdůvodného obohacení - Promlčení práv přecházejících na dědice a důsledky obnovení právnické osoby ]

Autoři

BRIM Luboš

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Komentář k ustanovením § 621 až 643 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která upravují počátek běhu promlčecí lhůty a délku běhu promlčecí lhůty pro různá soukromá práva.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info