Informace o publikaci

§ 645 - § 654 [Pododdíl 3. Běh promlčecí lhůty, Promlčení práv a povinností osob nezpůsobilých k samostatnému jednání - Prekluze]

Autoři

BRIM Luboš

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Komentář k § 645 až 654 občanského zákoníku, které upravují rozmanité okolnosti působící stavení a přerušení promlčecí lhůty, jakož i institut prekluze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info