Informace o publikaci

Pozemkové úpravy v České republice s důrazem na postavení obcí

Autoři

PRŮCHOVÁ Ivana

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference PAVLOVIČ, M. (zost.) Analýzy a trendy v pozemkových úpravách. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2021, 230 s
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://law.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2022_1_25_Zbornik-Analy__zy_a_trendy_v_pozemkovy__ch_u__prava__ch.pdf
Klíčová slova land consolidation; principles of land consolidation; municipalities common facilities; land registry
Popis Příspěvek se týká postavení obcí v pozemkových úpravách v České republice. Autorka nejprve vymezuje základní principy pozemkových úprav . Těžiště příspěvku se týká vymezení základních rolí/pozic obcí v pozemkových úpravách. . Příspěvek se týká postavení obcí v pozemkových úpravách v České republice. Autorka nejprve vymezuje základní principy pozemkových úprav . Těžiště příspěvku se týká vymezení základních rolí/pozic obcí v pozemkových úpravách. . Příspěvek se týká postavení obcí v pozemkových úpravách v České republice. Autorka nejprve vymezuje základní principy pozemkových úprav . Těžiště příspěvku se týká vymezení základních rolí/pozic obcí v pozemkových úpravách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info