Informace o publikaci

Světová a evropská epidemická spolupráce a české (ne)zvládání izolací a karantén

Autoři

KŘEPELKA Filip

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Správní právo
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova European Union; World Health Organisation; Pandemic; Isolation; Quarantine; Protection of Public Health; Czech Republic
Přiložené soubory
Popis Jako odpověď na covid-19 pandemii navrhované zlepšení spolupráce členských států Evropské unie při zvládání přeshraničních zdravotních hrozeb včetně posílení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nám umožňuje uvědomit si vazbu mezi mezinárodním právem (včetně unijního) a vnitrostátním právem. Navržený rámec spolupráce se uplatní přímo. Vedle spolupráce se předpokládá vnitrostátní působení. Cílená opatření pro potlačování epidemií jako trasování, testování, izolace a karantény se pro zvládání epidemií se očekávají. Právní stát, kterým členský stát EU nemůže nebýt, si pro ně musí vytvořit, uplatňovat, rozvíjet a přizpůsobovat patřičný zákonný rámec. Česko během pandemie uvedená opatření uplatňovala se smíšenými výsledky, které přispěly k vysokým počtům nákaz a úmrtí. Nedostatečné právní ošetření právě cílených opatření je ovšem neudržitelné nejen kvůli našim mezinárodním závazkům, ale též kvůli ochraně základních práv, dobré správě, zákonnosti a konečně též pro úspěch těchto opatření při potlačování nákazy, aby se nemusela zavádět plošná omezení (lockdown). Následující text tedy nejen představuje současnou a zamýšlenou podobu spolupráce v Evropské unii a Světové zdravotnické organizaci, ale především kriticky reflektuje tuzemskou právní praxi a naznačuje zlepšení legislativního rámce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info