Informace o publikaci

Praktické dopady novely trestního řádu provedené zákonem č. 333/2020 Sb.

Autoři

PROVAZNÍK Jan MULÁK Jiří

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin advokacie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=48
Klíčová slova Criminal Procedure; Law no. 333/2020 Coll.; Undisputed Facts; Opening Statement; Declaration of Guilt
Popis Článek se zabývá některými dopady novely trestních předpisů provedené zákonem č. 333/2020 Sb. Tato novela, účinná od 1. 10. 2020, výrazným způsobem zasáhla jak do oblasti trestního práva hmotného (materiálního), tak i do oblasti práva procesního. Autoři se soustředí především na změny trestního řádu (institut vyjádření k obžalobě, rozšíření aplikovatelnosti dohody o vině a trestu a také nesporných skutečnosti a rovněž i nového institutu prohlášení viny). Tento článek vybrané změny představuje včetně deklarovaných důvodů potřebnosti jejich přijetí, identifikuje aplikační problémy, které by tyto instituty mohly přinést, a nabízí jejich odůvodněná řešení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info