Informace o publikaci

La traduction pédagogique et la médiation dans les cours du français juridique.

Název česky Didaktický překlad a mediace v kurzech francouzštiny pro právníky.
Autoři

VEŠKRNOVÁ Daniela

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na základě analýzy vybraných studií zveřejněných v posledním desetiletí zaměřujeme pozornost na to, jaké místo v didaktice cizích jazyků přisuzují badatelé didaktickému překladu, jaké cíle si stanovili pro svůj výzkum a jaké metody používají. Pozornost věnujeme také tématu mediace, což je v současnosti jedna z dovedností, kterou lze uplatnit ve výuce právnické francouzštiny a kterou Doplněk ke Společnému evropskému rámci pro jazyky (2018) postavil na roveň ostatním třem jazykovým dovednostem. Zkoumáme výhody a nevýhody začlenění pedagogického překladu a mediace do výuky čtení s porozuměním v rámci kurzů vytvořených podle metod didaktiky FOS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info