Informace o publikaci

Proporce hodné napodobování. Antinoos Belvederský a Johann Georg Schauberger

Logo poskytovatele
Autoři

SUCHÁNEK Pavel

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie je věnována drobnému plastickému ztvárnění klasické antické sochy Antioóa Belvederského v díle předního středoevropského sochaře Johanna Georga Schubergera (kolem 1700–1744). Autor zkoumá různé způsoby vyobrazení klasického vzoru a jeho proměňující se roli a význam v uměleckém světě období raného novověku a vysvětluje povahu jeho recepce ve středoevropském umění od 16. do 18. století. Pokouší se porovnat autentické zprávy o umělcově vzdělání a tvůrčí praxi s tím, jak byly o něco později jeho mladšími současníky interpretovány jeho význam a role ve středoevropských dějinách umění. Dobový význam Antinoóa Belvederského coby východiska uměleckých cvičení a studia podle antiky, vzoru dokonalých proporcí, ztělesnění raně novověkého akademického ideálu a symbolu vznešeného statutu umělecké tvorby pak autor interpretuje nikoliv jako narativ o souboru konkrétních mentálních událostí v sochařově mysli, ale spíše jako analytický popis vztahu obrazu k specifickým okolnostem, které doprovázely jeho vznik.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info