Informace o publikaci

Motivy apokalipsisa v romane I. Šmeljeva Solnce mertvych

Název česky Apokalyptické motivy v románu I. Šmeljova Slunce mrtvých
Autoři

DOHNAL Josef CINTULA Igor

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filologičeskij klass
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://filclass.ru/archive/2022/tom-27-4/motivy-apokalipsisa-v-romane-i-s-shmeleva-solntse-mertvykh
Klíčová slova Russian literature; Russian writers; literary creative activity; literary genres; literary motifs; literary plots; novels; civil war; Bible; apocalypse.
Přiložené soubory
Popis V článku je zkoumán román Ivana Sergejeviče Šmeljova „Slunce mrtvých“ (1923) věnovaný občanské válce v Rusku jako jednomu z nejkritičtějších období ruských dějin. Text díla, které autoři považují za výraz „příběhu, který má být vyprávěn“, pojednává například o vztazích bolševiků s církví, o účelovém vyhlazování inteligence, o používání hladovění jako nástroje kontroly nad obyvatelstvem, o barbarském zacházení s civilním obyvatelstvem, o neúctě k dělníkům, v jejichž jménu bolševici vyvolali revoluci, a o znehodnocování lidského života a hmotných statků. Román také obviňuje Evropu, že sleduje ničení zbytků starého Ruska. Analýza je založena především na historické a srovnávací metodě, text díla je spojen s historickými událostmi na jedné straně a s biblickým textem Nového zákona, především se Zjevením Jana Teologa, na straně druhé. Analýza ukazuje, že spisovatelova tvůrčí idea je založena na přesvědčení, že občanská válka představuje konec jedné epochy, přičemž obrazy bolševiků mohou být spojeny s obrazy biblických jezdců přinášejících zkázu. Srovnávací analýza potvrzuje, že Šmeljov se v románu dotýká motivů, které se nacházejí v Bibli. Text románu věnuje zvláštní pozornost motivu konce a tématům ničení a vyhlazování, které biblický text považuje za příznaky konce světa. Téměř kronikální text Šmeljova je ukazuje jako jevy charakterizující nebezpečné zárodky nového způsobu života v porevolučním Rusku. Šmeljovovi se podařilo do románu „Slunce mrtvých“ zahrnout jak strukturu, tak tematické prvky biblického textu a postavit román jako stylizovanou, aktualizovanou verzi apokalypsy. Zkoumaný text lze považovat jak za „svědectví“, tak za historický dokument, který z pohledu očitého svědka hovořícího v osobě vypravěče reflektuje proces formování sovětské moci na Krymu v souvislosti s šířeji chápaným historickým kontextem, ruským i evropským.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info