Informace o publikaci

Dynamika šíření lexikálních inovací. Identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu

Autoři

POLICKÁ Alena

Rok publikování 2022
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kniha představuje aktuální trendy i historický vývoj teoretických konceptů studia neologismů a sociolektismů, včetně paralel a paradoxů v jejich slovníkovém zpracování, tj. otázky vzájemného vztahu neografie a sociolektografie. Na francouzském jazykovém materiálu jsou nastíněny možnosti, jak optikou sociolexikologie přistupovat k neustále se proměňujícím projevům generační či skupinové soudržnosti. Takto definovaná sociolingvistika inovací zahrnuje především modelizaci difuze neologismů, tedy hledání důvodů a způsobů šíření nových slov ve společnosti. Případové studie mimo jiné poukazují na možnosti extrakce lexikálních inovací z generačně příznakových sociolektů a jejich testování pomocí časosběrné dotazníkové metody. Pozornost je věnována také textům rapových písní, které jsou unikátním zdrojem informací o sémantickém vývoji identitárních neologismů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info