Informace o publikaci

Chronotopes of urban centralities: Looking for prominent urban times and places

Logo poskytovatele
Název česky Chronotopy městských centralit: Hledání prominentních městských časů a míst
Autoři

LÍSKOVEC Radim LICHTER Marek MULÍČEK Ondřej

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geographical Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/geoj.12426
Doi http://dx.doi.org/10.1111/geoj.12426
Klíčová slova Brno; centrality; chronotope; everydayness; urban rhythms; urban timespace
Popis Cílem příspěvku je diskutovat problematiku městských centralit nejen v prostorovém, ale i časovém smyslu. Snažíme se překonat tradiční pohled na městské centrality jako na materializovaná místa. Tvrdíme, že prominence místa je úzce spjata s určitým časovým režimem či rytmem a že některé prominentní časy mají tendenci být materializovány prostřednictvím určitých městských míst. Zdůrazňujeme hybridní časoprostorovou povahu městské centrality, která vyplývá z neoddělitelného spojení prostorové a časové dimenze městské každodennosti. Článek se snaží představit timing, synchronizaci a rytmy jako důležité složky městské struktury. Metodologie propojuje Lefebvrem inspirovanou rytmickou analýzu a koncept chronotopu. Komplexní soubor dat, který zobrazuje souhrnné rytmy přítomnosti lidí ve vybraných lokalitách, je použit k demonstraci mnohosti prominentních časů současného města. Chronotopy jsou popisovány jako opakující se situace, v nichž jsou konkrétní městské lokality a konkrétní časy oživovány a propojovány prostřednictvím přítomnosti interagujících jedinců. Časoprostorová centralita se odráží v příběhu chronotopu, popisuje jeho rytmus, měřítko, hybatele a aktéry.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info