Informace o publikaci

Effective Teaching through Multidisciplinary Lessons Adopting 3D Print – Preliminary Study

Logo poskytovatele
Název česky Efektivní výuka prostřednictvím multidisciplinárních lekcí s využitím 3D tisku - předběžná studie
Autoři

MALINKA Kamil VODOVÁ Libuše JANČOVÁ Martina SOBKOVÁ Lenka SCHINDLER Vladimír

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of EdMedia + Innovate Learning
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
www https://www.learntechlib.org/primary/p/221301
Klíčová slova 3D print; education
Popis V článku prezentujeme výsledky získané v rámci projektu, který se věnuje uplatnění 3D tisku na základních a středních školách. Naším primárním cílem je ohodnotit pedagogický dopad lekcí využívajících 3D tisk. Prezentujeme čtyři zveřejněné lekce, které jsme navrhli podle našeho konceptu vytváření multioborových pomůcek, které technickou část propojují s dalšími vzdělávacími oblastmi. Dále jsme za účelem vyhodnocení jejich dopadu provedli dotazníkové šetření na 4 referenčních školách. 190 studentů jsme se ptali na přijatelnost existujících 3D materiálů pro výuku a našich nových lekcí. Výsledky ukazují mimo jiné vysokou atraktivitu pro cílovou skupinu. Součástí výzkumu bylo i experimentální ověření pedagogického dopadu použití 3D modelů ve výuce. 3D pomůcky přinesly především signifikantně zlepšené vizuálně prostorové vnímání objektů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info