Informace o publikaci

The relationship between criminalistics nad cirminal law and its importance as a non-legal science of criminal law is the teaching of criminal law at faculties of law (in The Czech Republic)

Název česky Vztah kriminalistiky a trestního práva a její význam jako neprávní vědy trestního práva při výuce trestního práva na právnických fakultách (v České republice)
Autoři

FRYŠTÁK Marek TEXL David

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Uvedený příspěvek pojednává o těsném sepjetí a významu kriminalistiku a jejího vztahu k trestnímu právu procesnímu a s ním souvisejícím dokazování. Proto se zamýšlí nad tím, zda by orgány činné v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud) měly mít, resp. mají znalost kriminalistiky a v jakém rozsahu. Z uvedeného důvodu hledá odpověď na otázku, zda by tak kriminalistika měl být v rámci výuky na právnických fakultách v České republice v rámci studijního programu předmětem povinným či volitelným a taktéž na to, jak personálně zabezpečit výuku kriminalistiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info