Informace o publikaci

Příběh o Tristanovi. Středověký kadlub z Panenské ulice v Brně

Autoři

ŠLANCAROVÁ Věra STANĚK Pavel HOLUBOVÁ Zuzana PŘICHYSTAL Antonín

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeologia historica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www-scopus-com.ezproxy.muni.cz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85142493792&origin=resultslist
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AH2022-1-18
Klíčová slova Middle Ages; mould; Bno; knight; tournament
Popis Článek pojednává o nálezu kamenného kadlubu z Panenské ulice v Brně, který je unikátní především svým motivem. Ústřední postavou matrice je rytíř na koni se štítem a kopím, evokující postavu sv. Jiřího, ale ve skutečnosti jde patrně o turnajovou scénu s odkazem na rytířské eposy. Kadlub byl nalezen na dně raženého sklípku při suterénu patrně obytné stavby v blízkosti městské hradby. Je vyroben z opuky křídového stáří a jeho datace byla stanovena na základě archeologické nálezové situace a ikonografického rozboru na přelom 13. a 14. století. Na základě analýzy středověkých hrdinských eposů soudíme, že motiv na kadlubu mohl být inspirovaný literární produkcí té doby. Článek je zaměřen především na rozbor ikonografie a možných literárních předloh samotného motivu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info